ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална палеонтологија (палеозоологија)

Студијски програм:
Палеонтологија (X семестар -DAS)
Назив предмета: Специјална палеонтологија (палеозоологија)
Предавачи:
проф. др Катарина Богићевић, Бојана Џинић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Студент кроз самосталан практичан рад савладава методе палеонтолошких истраживања – сакупљања фосилне фауне одређене групе животиња и лабораторијске методе припреме те врсте фосилног материјала за палеонтолошку анализу.
Исход предмета:
Студент стиче знања и вештине у прикупљању, детерминацији и описивању одређене групе фосилних организама; њихове стратиграфске и палеоеколошке особине и значај.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе сакупљања и лабораторијске методе припреме за палеонтолошку анализу одређене групе фосилних организама која ће бити тема дипломског рада, конзервација палеонтолошког материјала, биостратиграфске и палеоеколошке карактеристике одређене групе фосилних организама. Нарочити значај се придаје упознавању са морфолошким особинама и терминологијом одређене групе фосилних животиња.

Практична настава
Самостални рад студента у лабораторији на припреми фосилног материјала одређене групе фосилних организама за палеонтолошку анализу.

Литература:
  1. Богићевић К. Палеозоологија (интерна скрипта), Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Спајић О., Митровић Ј., Судар М. и Михајловић Ђ., 1984: Методе биостратиграфско палеонтолошких истраживања. – Рударско-геолошки факултет, 403, Београд
  3. Богићевић К. Палеозоологија кичмењака (интерна скрипта), Рударско-геолошки факултет, Београд.
  4. Clarkson, E. 1998. Invertebrate Palaeontology and Evolution. 4th Edition, Wiley & Blackwell, 468 pp.
  5. Benton M. J. 2004. Vertebrate Palaeontology. 3rd Edition, Blackwell Publishing, 455 pp.
Метода извођења наставе:
Упознавање са теоријским основама - морфолошке особине и терминологија; разлике међу родовима и врстама; палеоеколошке и стратиграфске особине. Практичан рад студента и ментора у лабораторији, самостални лабораторијски рад студента уз консултације са предметним наставником.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти