ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Упоредна морфологија фосилних кичмењака

Студијски програм:
Палеонтологија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Упоредна морфологија фосилних кичмењака
Предавачи:
проф. др Катарина Богићевић, Бојана Џинић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са костима и зубима разних група кичмењака и њихово разликовање до нивоа рода/врсте. Упознавање са обимном научном терминологијом везаном за морфолошке елементе скелета.
Исход предмета:
На крају курса студент ће бити оспособљен да разликује делове скелета, да их оријентише и графички представља, те да на основу њиховог изгледа и особина одреди којој групи кичмењака припадају. Студент ће бити у стању да на основу грађе појединих скелетних елемената одреди функцију коју су имали за живота (начин исхране, кретања...).
Садржај предмета:

Теоријска настава
Скелетни систем кичмењака, везивни скелет, хрскавица, кост. Оријентација и делови скелета. Рожне и кожне творевине. Осовински скелет - хорда, кичменица. Грађа пршљена. Диференцијација кичме и грађа кичме код појединих група кичмењака. Скелет екстремитета - појасеви и слободни делови. Непарна и парна пераја. Грађа лобање код риба и тетрапода. Грађа зуба у зависности од функције.

Практична настава
Провера знања помоћу практикума, рад на конкретном материјалу - одређивање, цртање, обележавање, мерење; студентске презентације везане за одабране проблеме

Литература:
  1. Богићевић К. Упоредна морфологија фосилних кичмењака (интерна скрипта).
  2. Богићевић К., Ненадић Д. 2012. Практикум из Упоредне морфологије фосилних кичмењака, Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет, 106 стр.
  3. Павловић М. Упоредна морфологија фосилних кичмењака (интерна скрипта).
  4. Радовић И., Петров Б. 1999. Разноврсност живота I. Биолошки факултет Универзитета у Београду, 422 стр.
Метода извођења наставе:
Предавања уз Power Point презентације; самосталан рад студената - израда вежби и практичних задатака.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит30
Усмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти