Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Упоредна морфологија фосилних биљака

Предавачи:
проф. др Зорица Лазаревић
Студијски програм:
Палеонтологија (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је стицање знања о основним принципима и методологији истраживања морфологије фосилних биљака
Исход предмета:
Студент стиче вештине у препознавању и идентификацији појединих органа и делова фосилних биљака.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основи опште морфологије. Дефиниција морфологије биљака. Систематске јединице. Основни појмови у морфологији биљака. Еволуциони развитак облика биљног тела. Биљна ткива: меристем (творно ткиво); вегетациона купа; кожно ткиво (дерматоген); механичко ткиво; спроводно ткиво. Филогенеза спроводног ткива. Филогенеза листа копнених биљака (Цителова теорија). Порекло и еволуција семеног хабитуса. Анатомска грађа стабла; порекло и еволуција. Анатомска грађа коренског система; порекло и еволуција. Анатомска грађа листа; порекло и еволуција. Размножавање биљака – смена генерација (маховине, папрати, семене биљке).

Практична настава
Микроскопско препознавање разних врста биљних ткива и биљних органа. Поређење фосилног и рецентног биљног материјала.

Литература:
  1. Delovoryas T., & Holt R., 1963: Morphology and Evolution of Fossil Plants. – Biology Studies, 182p, USA
  2. Thomas B. A. & Spicer R. A., 1986: The Evolution and Palaeobiology of Land Plants. – Croom-Helm, 309, London-Sidney.
Метода извођења наставе:
Предавања уз савремене визуелне презентације. Практичан рад на вежбама методом упоређивања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми10
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -