ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Палеозоологија бескичмењака

Студијски програм:
Палеонтологија (VII семестар -DAS)
Назив предмета: Палеозоологија бескичмењака
Предавачи:
проф. др Катарина Богићевић, Бојана Џинић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања о морфолошким особинама и систематиком кола бескичмењака, као и важнијих нижих таксона, посебно оних који имају богат фосилни запис и велики биостратиграфски и палеоеколошки значај.
Исход предмета:
Кроз овај предмет студенти стичу знања о фосилним бескичмењацима, као и о њиховом значају за биостратиграфију, еволуцију и палеоклиматологију.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Protozoa. Сунђери. Корали. Annelida. Protoarthropoda, Arthropoda. Mollusca. Cephalopoda. Brachiopoda. Echinodermata. Graptolithina. Егзотични и мистериозни облици. Ediacara. Burgess Shales. Фосили бескичмењака са територије Србије.

Практична настава
На вежбањима се студенти стичу знања о карактеристичним морфолошким особинама појединих група организама; увежбавају разликовање и распознавање најважнијих таксона. Предвиђене су и посете Природњачком музеју као и приказивање илустративних научних филмова.

Литература:
  1. Митровић Ј., Павловић М., 1980: Палаеозоологија.- Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Clarkson E.N.K., 2003: Invertebrate Palaeontology and Evolution.-Blackwell Science, London.
  3. Кохански-Девиде В., 1964: Палеозоологија. - Школска књига, Загреб
Метода извођења наставе:
Предавања су праћена приказом савремених визуелних презентација. На вежбама се ради са фосилним материјалом из збирке Департмана за палеонтологију.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти