ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Савремени инструменти у кристалографији

Студијски програм:
Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS)
Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Савремени инструменти у кристалографији
Предавачи:
проф. др Александар Кременовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Инструменти и методе у кристалографији 1, Инструменти и методе у кристалографији 2
Циљ предмета:
Учиће се како настају и функционишу савремени инструменти који се користе у кристалографији.
Исход предмета:
Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама радa савремених инструментима у области рендгенске и неутронске дифракције на монокристалимa и поликристалним материјалима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Неутронска дифракција. Особине неутрона. Настанак (производња) неутрона. Спалација. Нуклеарна фисија. Нуклеарни реактори. Класификација реактора. Успоравање брзих неутрона. Модератори. Интеракција између неутрона и атома. Расејање неутрона са атома. Интеракција неутрона и магнетних атома. Расејање неутрона са магнетних атома. Магнетне структуре. Оптика и детекција неутрона. Заштита од неутронског зрачења. Савремени извори рендгенског зрачења. Рендгенске цеви са ротационом анодом. Синхротронска радијација. Производња рендгенских зрака у синхротронском радијационом извору. Уређаји за убацивање. Радијација настала помоћу лучних магнета.

Практична настава
Практичне вежбе прате предавања. Предвиђена је израда једног семинарског рада.

Литература:
  1. Кременовић, А., (2012) Савремени инструменти у кристалографији, Београд,
  2. Арникар, Х.Ј., (1992) Основи нуклеарне хемије, Уџбеници физичке хемије, Београд
  3. Baruchel, J., Hodeau, J.-L., Lehmann, M.S., Regnard, J.-R., Schlenker, C., (1993) Neutron and synchrotron radiation for condensed matter studies, Vol. I Theory, instruments and methods, and Vol. II Application to solid state physics and chemistry, Springe
Метода извођења наставе:
Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти