Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Минералне парагенезе рудних минерала

Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Студијски програм:
Економска геологија (VII семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог предмета је упознавање студената са карактеристичним асоцијацијама рудних минерала, које су продукт сложених геолошких процеса образовања стена и руда.
Исход предмета:
Стицање сазнања о карактеристичним асоцијацијама рудних минерала, на основу њихових оптичких, структурно-текстурних карактеристика и склопа руде.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови из области минералних парагенеза. Минерална асоцијација и минерална парагенеза. Структурно-текстурне карактеристике и склоп руде, као последица тих услова и њихов значај за тумачење постанка минералних парагенеза и обогаћивања руде. Минералне парагенезе у интрамагматском стадијуму. Пегматитско-пнеуматолитски стадијум. Хидротермални стадијум. Субвулканско-хидротермални стадијум. Минералне парагенезе у седиментном стадијуму. Контактно метаморфни стадијум. Регионално метаморфни стадијум.

Практична настава
Практичне, микроскопске, уз коришћење постојеће збирке полираних препарата

Литература:
  1. Ramdohr, P.: Ore Minerals and their intergrowths, Pergamon Press, Braunschweig, 1969.
Метода извођења наставе:
Класична уз видео подршку и демонстрирање карактеристичних примерака.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
OPO_DR20
Додатни услови оцењивања: -