ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Фазне трансформације у кристалима

Студијски програм:
Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Фазне трансформације у кристалима
Предавачи:
проф. др Александар Кременовић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са различитим типовима фазних трансформација у кристалима као и термодинамиком и кинетиком тих процеса. Проучавање различитих типова дефеката у кристалима који настају у процесу фазних трансформација.
Исход предмета:
Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама фазних трансформација у кристалима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Фазне трансформације у кристалном стању. Полиморфизам. Фазне трансформације са променом степена уређености. Фазне трансформације са излучивањем. Основни принципи термодинамике фазних трансформација. Механизам фазних трансформација. Кинетика фазних трансформација Неуређености у кристалима. Статичка и динамичка неуређеност у кристалним структурама. Деформисање клизањем атомских равни.

Практична настава
Практичне вежбе прате предавања. Предвиђена је израда једног семинарског рада.

Литература:
  1. Кременовић, А., (2007) Фазне трансформације у кристалима, Београд
  2. Putnis, A., McConnell, J.D.C., (1980) Principles of Mineral Behaviour Blackwell Scientific Publications, Oxford, Greate Britain
  3. Salje, E.K.H., (1993) Phase Transitions in Ferroelastic and Co-elastic Crystals Cambridge University Press, Cambridge, Great Britain.
Метода извођења наставе:
Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти