Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Рудна микроскопија

Студијски програм:
Минералогија и кристалографија (VIII семестар -DAS)
Назив предмета: Рудна микроскопија
Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је увођење студената у област која обухвата теоријске поставке појаве и квантификовања феномена интеракције рефлектоване поларисане светлости и полиране кристалне површине.
Исход предмета:
Овладавање стандардним методама које се користе за квантитативно детерминисање оптичких карактеристика и микротврдине рудних минерала.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Оптика рефлектоване светлости – Интеракција светлости и непровидне кристалне средине. Рефлексија линеарно поларисане светлости са изотропним и анизотропним кристалним срединама. Рефлексија при укрштеним николима. Увод у мерење рефлективности. Техника мерења. Процедура мерења. Референтне површине (стандарди). Мерење рефлектанције рудних минерала у имерзији. Одређивање оптичких константи n и k. Квантитативна мерења – детерминација боје рудних минерала. Квантитативна мерења – микротврдина рудних минерала. Структурне карактеристике рудних минерала. Примарне структуре. Секундарне структуре и текстуре рудних минерала. Специјалне структуре и текстуре рудних минерала.

Практична настава
Практичне и изводе се на специјално опремљеним микроскопима.

Литература:
  1. Galopin, R., Henry, N.F.M.: Microscopic Study of Opaque Minerals. McCrone Research Association, London, 1972.
  2. Цветковић, Љ.: Рудна микроскопија. Рукопис уџбеника, РГФ, Београд.
Метода извођења наставе:
Класична уз видео подршку и демонстрирање сваке фазе у процесима мерења.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит60
Усмени испит10

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
OPO_DR20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти