Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Реконструкција палеосредина

Предавачи:
проф. др Драженко Ненадић
Студијски програм:
Геологија нафте и гаса (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Палеонтологија (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Регионална геологија (VII семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање са различитим методама на основу којих су могу извршити реконструкције предела током Земљине прошлости.
Исход предмета:
Конкретне реконструкције физичко-географских прилика oдређене области током неке етапе у развоју наше планете и њихова примена у другим геолошким дисциплинама.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе палеореконструкција. Реконструкција копнених палеосредина. Реконструкција палеосредина седиментационих басена. Реконструкције влажности, ваздушног притиска и правца кретања ветрова. Реконструкција палеоклиме. Метода изотопне палеотермометрије. Графичко приказивање палеосредина.

Практична настава
Видео пројекција научних серијала значајних за одређене палеореконструкције. Демонстрација палеогеографских скица и атласа. Разрада једне методе реконструкције у виду самосталног рада. Конкретна реконструкција одређене средине на основу расположивих података.

Литература:
  1. ГРУБИЋ А. И ОБРАДОВИЋ Ј., 1975: Седиментологија.- Грађевинска књига, 1-331, Београд.
  2. ДУКИЋ Д., 1977: Климатологија.- Научна књига, 1-382, Београд.
  3. ЕРЕМИЈА М., 1980: Палеогеографија.- Рударско-геолошки факултет у Београду, 1-316, Београд.
  4. РАБРЕНОВИЋ Д., КНЕЖЕВИЋ С. И РУНДИЋ Љ. 2003: Историјска геологија.- Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-268, Београд.
  5. НЕНАДИЋ Д., 2003: Палеогеографске карактеристике прелесних квартарних творевина на подручју источног Срема.- Весник, 53, 15-33, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -