ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Истраживање лежишта чврстих минералних сировина

Студијски програм:
Економска геологија (IX семестар -DAS)
Регионална геологија (VII семестар -DAS)
Назив предмета: Истраживање лежишта чврстих минералних сировина
Предавачи:
проф. др Владимир Симић, мастер Милош Велојић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање знања о методама, техничким средствима и системима истраживања лежишта чврстих минералних сировина, пројектовањем и документовањем истраживања различитих морфогенетских типова орудњења.
Исход предмета:
Упознавање са методама, техничким средствима и системима истраживања лежишта чврстих минералних сировина, пројектовањем и документовањем истраживања различитих морфогенетских типова орудњења.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Истраживање лежишта минералних сировина, основни геолошки параметри лежишта, принципи и стадијуми истраживања, принципи и поступци оконтуривања лежишта. Истражне мреже, техничка средства и системи истраживања Геолошке структуре и морфологија лежишта и рудних тела. Структурни облици и димензије лежишта. Пројектовање и пројекат истраживања лежишта минералних сировина. Документација истражних радова и истраживања. Специфичности истраживања одређених морфогенетских типова лежишта минералних сировина.

Практична настава
Графичко приказивање облика, димензија и положаја рудних тела у оквиру различитих морфогенетских типова лежишта. Пројектовање истражних радова у оквиру конкретних морфоструктурних и генетских типова орудњења-лежишта.

Литература:
  1. Evans A. (Ed.), 1995: Introduction to Mineral Exploration. 396 pр.
  2. Krejter V.M., 1969: Poiski i razvedka mestoroždenij poleznyh iskopaemyh. Nedra. Moskva. 384 str.
  3. Kužvart M., Bohmer M., 1986: Prospecting and Exploration of Mineral Deposits. Czechoslovak Academy of Sciences., Praha. 512 p.
  4. Стајевић Б., 2002: Пројектовање и истраживање лежишта чврстих минералних сировина - графичко пројектовање и геометризација. Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд. 270 стр.
  5. Илић М., 2003: Методе истраживања лежишта неметаличних минералних сировина. Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд. 250 стр.
Метода извођења наставе:
Предавања теоретског дела предмета и израда елабората вежби са синтезом резултата у кабинету
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти