Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска настава: лежишта минералних сировина

Предавачи:
проф. др Владимир Симић, доц. др Зоран Миладиновић
Студијски програм:
Економска геологија (VIII семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Стручна пракса је неизоставан и веома значајан део наставе на департману за Економску геологију. Фаворизује се једнодневна теренска настава у ближој околини, али са вишеструким аспектима учења. Од нарочитог значаја је теренска настава која се крајем школске године обавља по рудницима и лежиштима. Циљ стручне праксе је стицање практичних основа за рад на терену, као и допуна теоретског знања стицаног током предавања и вежби.
Исход предмета:
Очекивани исходи су оспособљавање студената за самостални рад на терену, као и комплексно сагледавање стручних проблема (теоретске основе, кабинетски и теренски рад).
Садржај предмета:

Теоријска настава

Практична настава
Извођења теренске наставе састоји се од теоретског увода у проблематику. С обзиром да стручна пракса обухвата више предмета, први део односиће се на лежишта металичних минералних сировина, други на лежишта неметаличних минералних сировина, а трећи на лежишта угљева. Полази се од упознавања студената са конкретним лежиштима на којима се одвија стручна пракса, као и општим геолошким и металогенетским карактеристикама ширег подручја. Практична настава састоји се из самосталног рада на терену под надзором наставника и сарадника. Од метода примењиваће се упознавање са теренским методима извођења геолошких радова као што су картирање и документовање рудних изданака, узимање и прелиминарна обрада узорака, као и самостални рад на терену и кабинету, то јест израда елабората теренске наставе. По потреби ће се радити и у одговарајућим лабораторијама. Након обављене теренске наставе студенти су обавезни да овере дневник теренске наставе и урађени елаборат.

Литература:
  1. По потреби зависно од објекта на коме се изводи теренска настава
Метода извођења наставе:
Предавања теоретског дела предмета и рад на терену и лабораторији са синтезом резултата у кабинету
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -