Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Неотектоника

Студијски програм:
Палеонтологија (VIII семестар -DAS)
Регионална геологија (VIII семестар -DAS)
Назив предмета: Неотектоника
Предавачи:
др Урош Стојадиновић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање са најновијим покретима Земљине коре, при чему студенти стичу сазнања применљива у проучавању стабилности терена, његове сеизмичности и рељефних карактеристика.
Исход предмета:
Оспособљеност студената за самостално и целовито сагледавање проблема везаних за неотектонику и решавање проблема применом основних метода неотектонских истраживања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Општи појмови, методе истраживања, методе даљинске детекције, геолошке методе, геоморфолошке методе, геофизичке методе, геофизичке методе у истраживању савремених тектонских покрета, геодетске методе, хидролошке и хидрогеолошке методе, историјско-археолошки подаци као индикатори најновијих тектонских покрета, графичко приказивање неотектонских покрета, геодинамика најновијих покрета земљине коре, примена неотектонских истраживања

Практична настава
Решавање практичних проблема применом различитих метода и поступака. Израда и интерпретација различитих морфометријских карата. Анализа морфолошких индикатора неотектонске активности. Неотектонска интерпретација структурних и палеоструктурних потповршинских карата. Израда неотектонске карте.

Литература:
  1. Маровић, М., Неотектоника, интерна скрипта
  2. Keeler, E. and Pinter, N., 1996. Active Tectonics, Prentice Hall
  3. Burbank, D. and Anderson, R., 2001. Tectonic Geomorphology, Blackwell Science
Метода извођења наставе:
Уз предавања екс катедра, која ће бити праћена аудио-визуелном презентацијом, предвиђена су и вежбања, конципирана на бази решавања практичних проблема које захтева самостално ангажовање студената
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава30
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти