ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе истраживања лежишта минералних сировина

Студијски програм:
Економска геологија (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Методе истраживања лежишта минералних сировина
Предавачи:
проф. др Владимир Симић, мастер Милош Велојић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање знања о геолошким параметрима лежишта, основама методике, техничким средствима и системима проспекције и истраживања, документовању резултата проспекције и истраживања лежишта, као и овладавањем теоријским знањима везаним за опробавање минералних сировина.
Исход предмета:
Овладавање методама проспекције и истраживања лежишта чврстих минералних ресурса, техничким средствима и системима истраживања, документовањем истраживања и моделовањем резултата истраживања, као и овладавање теоријским и практичним знањима везаним за израду геолошке документације на рудницима и опробавање минералних сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Проспекција и истраживање лежишта минералних сировина, основни геолошки параметри лежишта, принципи и стадијуми истраживања, принципи и поступци оконтуривања лежишта. Прогнозна геометризација контура рудних тела. Истражне линије, пресеци и мреже. Техничка средства у геолошким истраживањима. Системи и методика истраживања. Документација истражних радова и истраживања. Дефиниција, предмет и методе рудничке геологије. Геолошка документација, документовање и геолошко картирање на рудницима. Методе опробавања, класификације метода. Избор методе узимања проба. Губици и разблажења. Класификација губитака.

Практична настава
Графичко приказивање облика, димензија и положаја-залегања рудних тела на плановима, профилима и пројекцијама. Израда рачунских и графичких задатака везаних за геолошко документовање, опробавање. Практичан рад на картирању школског рудника.

Литература:
  1. Evans A. (Ed.), 1995: Introduction to Mineral Exploration. 396 pр.
  2. Krejter V.M., 1969: Poiski i razvedka mestoroždenij poleznyh iskopaemyh. Nedra. Moskva. 384 str.
  3. Kužvart M., Bohmer M., 1986: Prospecting and Exploration of Mineral Deposits. Czechoslovak Academy of Sciences., Praha. 512 p.
  4. Стајевић Б., 2002: Пројектовање и истраживање лежишта чврстих минералних сировина - графичко пројектовање и геометризација. Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд. 270 стр.
  5. Илић М., 2003: Методе истраживања лежишта неметаличних минералних сировина. Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд. 250 стр.
Метода извођења наставе:
Класична предавања, уз примену мултимедијалних презентација и интерактивно учешће студената. Предвиђени су и теренски радови.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава15
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти