Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе испитивања минерала

Студијски програм:
Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS)
Назив предмета: Методе испитивања минерала
Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са методама које се користе у минералогији за издвајање и идентификацију минерала
Исход предмета:
Оспособљавање студената за правилно постављање проблема, избор адекватних метода и самосталан рад на расположивим инструментима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе у минералогији, постављање проблема, избор метода. Методе издвајања минерала. Методе одређивања величине зрна. Анализа шлиха, преглед шлихова, бојење минерала. Методе мерења густине минерала. Методе мерења тврдине минерала.Термичке особине минерала ДТА, ТГА, термомикроскопија. Спектроскопске особине минерала. Боја минерала. ИЦ спектроскопија. Електронска микроскопија. ТЕМ, СЕМ, електронска дифракција.

Практична настава
На свим пасположивим инструментима студенти самостално раде, испитују репрезентативне узорке, резултате бележе, критички коментаришу.

Литература:
  1. Vesna Poharc-Logar: Metode ispitivanja minerala, Beograd, 1999.
  2. Zussman J.: Physical Methods in Determinative Mineralogy, Academic Press Inc., 1977.
  3. Moenke H.: Mineralspektren, Parts I and II. Akademie Verlag, Berlin, 1962, 1968.
Метода извођења наставе:
Предавања су класична. Студенти самостално раде на свим инструментима. На крају курса, користећи добијене резултате, пишу и бране семинарски рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти