Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Петрологија магматских и метаморфних стена

Предавачи:
доц. др Бојан Костић
Студијски програм:
Геологија(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезни
Услов: нема
Циљ предмета:
Стицање знања о склопу (посебно макро и микро: текстура, структура), саставу и основним врстама магматских и метаморфних стена
Исход предмета:
Оспособљавање за директан практичан рад на терену и у лабораторији (одредба врсте стена и петрографска анализа (структура, текстура, минерални састав) и прпрема за више нивое студија
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Петрогени минерали. Магматске стене: начин појављивања, склоп (текстура и структура), класификација. Главни типови магматских стена: дубински, вулкански и жични. Метаморфне стене: склоп, подела, минерални састав. Петрологија регионално метаморфних стена; Петрологија контактно метаморфних стена; Петрологија околорудно измењених стена.Економски значај, дистрибуција и средине стварања стена и њихово распрострањење посебно на територији наше земље

Практична настава
Макроскопске и микроскопске вежбе (текстура, структура, минерални састав и детерминација стена)

Литература:
  1. В. Ђорђевић, П. Ђорђевић, Д. Миловановић, 1991: Основи петрологије. Наука Београд, 223стр
  2. Д. Миловановић, Б. Боев, 2001: Земља, тектоника плоча и магматизам, Наука, Београд, 175стр.
  3. Јовановић, В. и Срећковић-Батоћанин, Д., 2006: Основи геологије. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 220стр.
Метода извођења наставе:
Класична предавања праћена аудио-визуелним методама и обавезна примена микроскопа, Теренска настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20
Усмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -