Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска настава из Минералогије

Студијски програм:
Геологија (II семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (VIII семестар -DAS)
Назив предмета: Теренска настава из Минералогије
Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 2
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања и вештина о основном теренском начину проучавања минерала
Исход предмета:
Оспособљавање за директан практичан рад на терену: макроскопска препознавање минерала (начин појављивања, физичке особине, парагенеза) и начини узимања узорака
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводна предавања на локацијама металичних (цинабарити Авале) и силикатних минералних врста (аксинити Авале) и практична обука студената начинима теренских испитивања, посебно у раду на отвореним изданцима и узимању узорака.

Практична настава
Самостални теренски рад студената на отвореним профилима и израда теренског дневника

Литература:
  1. Тумачи и основне геолошке карте Србије размере 1 : 100 000
  2. Др. Данило Бабич, 2003. Минералогија, Београд, 432стр. ISBN 86-81851-08-X
  3. Геологија Србије – одабрана поглавља. Рударско-геолошки факултет, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања у теренским условима уз презентацију начина теренског рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања50
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти