ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Систематска палеонтологија

Студијски програм:
Геологија (II семестар -OAS)
Назив предмета: Систематска палеонтологија
Предавачи:
проф. др Невенка Ђерић, Бојана Џинић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је стицање знања о принципима систематике и таксономије органског света и карактеристикама најважнијих група фосилних биљака и животиња.
Исход предмета:
Кроз овај предмет студент стиче способност да препозна карактеристичне фосилне представнике и да се на основу фосила оријентише у геолошком времену.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Принципи класичне, еволуцијске и филогенетске систематике (кладизам).Таксономски преглед по групама: Систематика фосилних биљака. Фосилне ниже биљке (алге, лишаји, гљиве). Систематика васкуларних биљака. Систематика животиња. Систематика Protozoa (радиоларије, фораминифере), Porifera (сунђери), Archaeocyatha, Cnidaria (корали), Mollusca (пужеви, шкољке, амонити), Arthropoda (зглавкари), Bryozoa, Brachiopoda, Echinodermata (јежеви, звезде, кринови), Vertebrata (Agnatha, рибе, водоземци, гмизавци, птице и сисари). Начин живота, грађа скелета и стратиграфски распон најзначајнијих фосилних група (посебно оних који су добри карактеристични, фацијални и литогенетски фосили у Србији).

Практична настава
Макроскопско распознавање различитих таксона и препознавање њихових основних морфолошких карактеристика. Рад на вежбама прати теме из предавања.

Литература:
  1. Митровић Ј., Павловић М., 1980: Палаеозоологија.- Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Михајловић Ђ., 2000: Палеоботаника. – скрпита, Рударско-геолошки факултет, Београд
  3. Boardman, R.S. et al.: Fossil Invertebrates. Blackwell Sci.Publ., Palo Alto, 1987
  4. Carroll L. 1988: Vertebrate Palaeontology and Evolution, WH Freeman, New York.
  5. Ђерић Н., 2013: Практикум из систематске палеонтологије - Рударско-геолошки факултет, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања су праћена савременим визуелним приказом. На вежбањима се студенти упознају са морфологијом појединих група организама и увежбавају разликовање и распознавање најважнијих таксона. Студенти вежбају на материјалу из палеонтолошке збирке Департмана за палеонтологију.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти