Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи палеонтологије

Предавачи:
проф. др Зорица Лазаревић
Студијски програм:
Геологија(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 2    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је стицање знања о основним принципима и методама палеонтологије, врстама фосила и фосилизације, и методама њиховог проучавања.
Исход предмета:
Кроз овај предмет студенти стичу знања о значају палеонтологије и оспособљавају се да примене стечена знања о фосилима у геолошким истраживањима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција и задаци Палеонтологије. Организми и животне средине. Фосили: карактеристични фосили, перзистетни фосили, фацијални фосили, проблематични фосили и псеудофосили, субфосили, живи фосили, ихнофосили. Појам врсте и рода у палеонтологији. Палеонтолошка и биолошка номенклатура. Филогенија и онтогенија. Настанак и карактеристике фосилних асоцијација. Тафономски процеси и стадијуми: биоценоза, танатоценоза, некроценоза, липтоценоза, тафоценоза, ориктоценоза. Очуваност фосила и могућност реконструкције. Приказ биостратиграфски значајних група фосилних организама. Приказ палеоеколошки значајних група фосилних организама.

Литература:
  1. Benton M., Harper D., 1997: Basic Paleontology. – Longman, 342, Essex.
  2. Clarkson E., 1998: Invertebrate Palaeontology and Evolution.-Blackwell Science, 1-452, London. B.A. Thomas, C.J. Cleal., 2000: Invasion of the Land. - National Museum of Wales
  3. Митровић-Петровић Ј., Радуловић В., 2004: Општа палеонтологија. – Рударско-геолошки факултет, 159, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања праћена савременим визуелним презентацијама и упознавањем фосилног материјала из палеонтолошке збирке. Предвиђена је израда колоквијума.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Колоквијуми25
Додатни услови оцењивања: -