Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Општа минералогија

Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Студијски програм:
Геологија(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезни
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студент упозна са аспектима Опште минералогије као основом за праћење Систематике минерала у другом семестру академских студија.
Исход предмета:
Савладавањем градива из предмета студент је оспособљен да прати градиво из Систематике минерала, као и да препознаје минерале макроскопски и микроскопски.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у минералогију. Кристално и аморфно стање материје. Елементи геометријске кристалографије. Кристалне системе и ближњење. Кристални и кристаласти агрегати. Псеудоморфозе минерала. Хемијски састав и формуле минерала. Изоморфизам и полиморфизам. Физичка кристалографија. Генеза (минерала). Оптичке собине минерала. Поларизациони микроскоп и делови. Основе ортоскопских посматрања минерала у поларизационом микроскопу. Основе коноскопских посматрања у поларизационом микроскопу.

Практична настава
Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.

Литература:
  1. Др Данило Бабич, 2003. Минералогија, 423, Београд
Метода извођења наставе:
На предавањима Power point презентације по методским јединицама. Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава10
Колоквијуми45
Додатни услови оцењивања: -