Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Палеогеографија палеозојских и мезозојских формација Србије-одабрана поглавља

Предавачи:
проф. др Драженко Ненадић
Студијски програм:
Геологија(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање са различитим генетским типовима палеозојских и мезозојских творевина на подручју Србије и њихов значај за реконструкцију палеосредина.
Исход предмета:
Јасно дефинисање литолошко-палеонтолошких и структурних карактеристика сваке генетске категорије палеозојских и мезозојских наслага и могућност њихове даље корелације са околним просторима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Примена одговарајућих метода у истраживању палеозојских творевина. Структурне карактеристике, минерално петролошки и фацијални састав метаморфних комплекса терена Србије. Методе за одредбу старости метаморфних формација. Израда различитих типова помоћних карата за палеогеографска закључивања. Генетски типови мезозојских наслага и избор одговарајућих метода за реконструкцију палеосредина мезозојских формација. Методе у реконструкцији карбонатних формација. Методе у реконструкцији некарбонатних формација. Реконструкција климе и утицај климатских фактора, физичко-географских услова и тектонских покрета на разноликост формација на подручју Србије. Палеогеографске карте и методе израде.

Литература:
  1. Еремија М., 1980:Палеогеографија. Универзитет у Београду, РГФ, 1-333
  2. Анђелковић М., 1960: Палеогеографија и тектоника једног дела унутрашњих Динарида. Геолошки анали Балк. пол, књ.27.
  3. Гроссгеим В.А., Бескровнаја И.Л, Окнова Н. С.,&Рожков Г.Ф.,1984: Методи палеогеографических реконструкци. Недра, 1-271, Лењинград
  4. Анђелковић М., Митровић-Петровић Ј., Јанкичевић Ј., 1989: Пелеогеографија Србије (јура и креда). Универзитет у Београду, Ргф.
  5. Кеnnett J. P, 1987: Marine Geology, 1, University of Rhode Island
Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -