Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Стратиграфија Терцијара Србије-одабрана поглавља

Предавачи:
проф. др Љупко Рундић
Студијски програм:
Геологија(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Оспособљеност за стратиграфска истраживања, интерпретације и реконструкције терцијарне периоде на просторима Србије
Исход предмета:
Спознаја о основним и посебним средствима, методама и начинима стратиграфске анализе терцијара које се користе у научним и стручним пројектима
Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет истраживања. Литостратиграфија Терцијара. Континентално-језерске, бракичне и морске средине. Палеогеографска карта главних депозиционих простора на подручју Србије. Реперни хоризонти, ритмови, циклуси у терцијару. Биостратиграфски репери у терцијару Србије. Палеомагнетни репери у терцијару Србије. Сеизмичка стратиграфија, сеизмички сигнали секвенце у терцијару Панонског басена Србије. Промене нивоа мора, регресије и трансгресије у терцијару Србије. Климатски параметри и осцилације на основу физичко-хемијских и фосилних атрибута седиментних стена. Стратиграфски „догађаји“ током терцијара. Магнетостратиграфски параметри и хроностратиграфија терцијара. Комплексна (интегрисана) стратиграфска истраживања терцијара.

Практична настава
Домаћи задаци,теренске вежбе и показна настава. Посета референтним геолошко-геофизичким установама (НИС, Геомагнетни завод, итд.) . Самостални истраживачки рад.

Литература:
  1. Stevanović, P., 1982: Istorijska geologija - Kenozoik. Rudarsko-geološki fakultet, 604 str., Beograd.
  2. Boggs, S. Jr., 2010: Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Pearson Prentice Hall, New Jersey, 661 pgs
  3. Рецентне публикације и научни радови
Метода извођења наставе:
Усмене презентације наставника (ЛЦД и видео презентације) и посебна предавања неког од гостујућих професора или експерата из привреде (на РГФ-у или у тим институцијама) или из иностранства.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
OPO_DR30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти

DIMESEE-2: Dubrovnik International ESEE Mining School: Implementing innovations