Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геологија Србије-одабрана поглавља

Предавачи:
проф. др Љупко Рундић, проф. др Драженко Ненадић, проф. др Мери Ганић, проф. др Дејан Радивојевић
Студијски програм:
Геологија(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Положај Србије у тектонском плану Алпида и Европе. Различита схватања о тектонској грађи Србије. Изучавање геолошке грађе и издвајање главних тектоностратиграфских јединица на простору Србије(Српско-македонска маса, Карпато-балканиди, Динариди и Панонски басен са интраконтиненталним басенима). У оквиру наведених јединица следи детаљан приказ синтезе, прегледи, мишљења и схватања о геолошкој грађи наших простора(унутрашња грађа тектоностратиграфских јединица, тектонске карактеристике, метаморфизам и магматизам).
Исход предмета:
Оспособљеност и савладано знање омогућава самосталан рад на терену, као и у примењеним дисциплинама геологије.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Приказ положаја Србије у тектонском плану Алпа и Европе. Представљање важние литературе Изучавање геолошке грађе и издвајање главних тектоностратиграфских јединица Карпато-балканида, (Српско-македонска маса, Супрагетикум, Гетикум, Инфрагетикум, Данубикум, Мезикум). Терани Србије, геолошка грађа. У оквиру наведених јединица приказују се синтезни прегледи мишљења и схватања о геолошкој грађи наших простора, унутрашња грађа тектоностратиграфских јединица, тектонске карактеристике, метаморфизам и магматизам

Литература:
  1. Aнђелковић М., 1982: Геологија Југославије РГФ, Београд
  2. Грубић, А. и Маровић, М. Геологија СЦГ, интерна скрипта
  3. Димитријевић, М.Д., 1995. Геологија Југославије, Барекс, Београд
  4. Петковић В., 1925: Историјска геологија-стратиграфија. Државна штампа Краљевине СХС,, 365 стр., Београд
  5. Петковић В., 1935: Геологија источне Србије, I. Посебна изданја СКА, 105, 28, Београд.
  6. Актуелни научни радови везани за геологију ових простора
  7. Кнежевић-Ђорђевић В., Крстић Б., 1996: Terrans of Sernia-The Formation of the Geologic Framework of Serbia and the Adjacent Regions. Department orf Paleontology, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade
Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -