Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Палеогеографија квартара Србије-одабрана поглавља

Предавачи:
проф. др Драженко Ненадић
Студијски програм:
Геологија(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање са методама и различитих начинима палеогеографких реконструкција квартарних творевина на подручју Србије.
Исход предмета:
Упознавање са литолошко-палеонтолошким карактеристикама различитих генетских категорија квартарних наслага на подручју Србије и могућности њихових палеогеографских реконструкција.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Распрострањење квартарних наслага на подручју Србије. Типови квартарних наслага на подручју Србије. Утицај различитих физичко-географских услова на разноликост квартарних творевна на подручју Србије. Палеогеографска реконструкција глацијалних процеса на подручју Србије. Палеогеографске реконструкције квартарних прелесних творевина на подручју Панонске и перипанонске области. Палеогеографске реконструкције лесних и холоценских творевина на подручју Панонске и перипанонске области. Палеогеографске реконструкције квартарних творевина речних долинских система средишње и јужне Србије.

Литература:
  1. ЕРЕМИЈА М., 1980: Палеогеографија.- Рударско-геолошки факултет у Београду, 1-316, Београд.
  2. НЕНАДИЋ Д. И БОГИЋЕВИЋ К., 2010: Геологија квартара. - Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-270, Београд.
  3. РАКИЋ М., 1976: Генеза и стратиграфија квартарних седимената у сливу Јужне и Западне Мораве (са краћим освртом на прилике у Дакијском и Панонском басену).– Расправе Завода за геол. и геоф. истр., 18, 49–67, Београд.
  4. НЕНАДИЋ Д., 2001: Палеогеографске карактеристике прелесних квартарних наслага Београда и ближе околине.-Весник, 51, 1-12, Београд.
  5. НЕНАДИЋ Д., 2003: Палеогеографске карактеристике источног Срема током млађег квартара.- Весник, 53, 35-51, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -