Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Палеонтологија и палеоекологија неогена Србије

Предавачи:
проф. др Зорица Лазаревић
Студијски програм:
Геологија(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је да студент стекне знања о фосилним записима, као и условима средине и начину живота организама током неогена на простору Србије; условима њиховог живота и паелоеколошким особинама средине у којој су живели.
Исход предмета:
Студент стиче знања о неогеним фосилним организмима, њиховом начину живота, развоју, као и о особинама средине коју су настањивали.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Палеоеколошке и тафономске карактеристике одабране групе организама.Морфофункционална анализа; Методе анализа палеосредина и њихова реконструкција – прикупљање и обрада података; Интерпретација података (израда модела палеосредина).

Практична настава
Вежбе прате предавања и конципиране су као самосталан рад студената на конкретном фосилном материјалу.

Литература:
  1. Актуелна литература која обрађује одабрану групу фосилних организама (чланци, монографије).
Метода извођења наставе:
Практичан рад на конкретној фосилној збирци и инструктивним примерима. Проучавање одговарајуће литературе. Самостално закључивање о стратиграфској припадности и палеоеколошким особинама проучаваног фосилног материјала.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -