Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Петрологија метаморфних стена-одабрана поглавља

Предавачи:
доц. др Бојан Костић
Студијски програм:
Геологија(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Наградња знања стеченог у току академских основних и дипломских студија. Сагледавање и разумевање процеса формирања стена у условима ниског степена метаморфизма и метаморфних стена у регионалним размерама.
Исход предмета:
Развијање способности за бављење научним радом посебно у области граничног подручја крај дијагенезе -почетак метаморфизма.Стицање способности за научно истраживачки рад и решавање петрогенетских проблема и еволуције процеса метаморфизма непознатог контекста коришћењем савремених метода истраживања и софтверских пакета (нпр. termocalc и други), као и креирања генетских модела на основу односа асоцијације минерала, хемизма и склопа.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Општа својства ниско метаморфних стена. Методе испитивања. Минерали ниско метаморфних стена Анализа склопа ниско метаморфних стена. Фације врло ниског и ниског степена метаморфизма: зеолитска, пренит-пумпелитска, пренит-актинолитска; пумпелит - актинолитска, фација плавих шкриљаца. Границе између фација. Индикатори врло ниског и ниског степена метаморфизма. Кристалинитет илита, геобарометри. Фазни системи: CASH, CASH-CO2, NCMASH и други. Активност CО2. Ниско метаморфне стене и тектонски процеси. Средине стварања ниско метаморфних стена.Увод. Регионални метаморфизам - подела, метаморфне фације, фације серија. Метаморизам Баровијан типа. Фација зелених шкриљаца. Алмандин амфиболитска фација. Еклогитска фација. Гранулитска фација. Минерали регионалног метаморфизма: индекс минерали и минералне зоне. Геотермометри и геобарометри. Контролни фактори метаморфизма: температура, притисак, флуиди. Склоп метаморфних стена - време кристализације и деформације минерала. Фазне равнотеже у различитим системима. Регионални метаморфизам и тектоника. Регионално метаморфне стене у Србији.

Практична настава
Практичан рад широког спектра везан за изабрано поглавље. Теренске и лабораторијске методе.

Литература:
  1. Akiho Miyashiro: Metamorphic petrology;
  2. Myron Best: Igneous and metamorphic petrology;
  3. Winkler: Petrogenesis of metamorphic rocks;
  4. J.Winter: An introduction to igneous and metamorphic petrology;
  5. G.J. Borradaile, M.B. Bayly C.McA. Powel: Atlas of deformational and metamorphic rock fabric
Метода извођења наставе:
Класична предавања: ПП презентације праћене макро- и микроскопским посматрањима уз тумачење нискометаморфних и регионално метаморфних процеса, консултације, теренска настава - сходно правцу дисертације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава40
Додатни услови оцењивања: -