Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инструментална минералогија - одабрана поглавља

Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Студијски програм:
Геологија(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са савременим методама које се у минералогији примењују за идентификацију минерала.
Исход предмета:
Стицање знања и вештина да се изврши адекватан избор метода при решавању конкретно постављених задатака.Студенти се оспособљавају за самосталан рад, припрему и идентификацију минерала применом различитих савремених метода.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе у минералогији. Средња проба. Методе издвајања минерала. Тешке течности. Магнетна сепарација. ИЦ спектроскопија, принципи, примена у минералогији. Термичке особине минерала. Спектроскопске особине минерала. Електронска микроскопија. Електронска микроанализа.

Практична настава
Студенти самостално припремају, издвајају и идентификују минералне врсте различитим методама.

Литература:
  1. Vesna Poharc-Logar: Metode ispitivanja minerala, Beograd, 1999.
  2. Zussman J.: Physical Methods in Determinative Mineralogy, Academic Press Inc., 1977.
  3. Moenke H.: Mineralspektren, Parts I and II. Akademie Verlag, Berlin, 1962, 1968.
Метода извођења наставе:
Настава је интерактивна. На репрезентативним узорцима студенти самостално раде, резултате бележе, графички приказују, критички коментаришу. На основу добијених резултата пишу семинарски рад, јавно га презентују и бране.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -