Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Кристалографија - одабрана поглавља

Предавачи:
доц. др Сабина Ковач
Студијски програм:
Геологија(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Сврха предмета је да се докторант фокусира на студијско изучавање одређених кристалографских дисциплина чија су сазнања неопходна за израду његове докторске тезе. Поглавља која ће докторант припремати за испит одабирају договорно наставник, ментор и докторант у намери да докторант стекне дубље знање из за његов рад важне области.
Исход предмета:
Зависно од образовног профила, студенти докторских студија научиће да одреде: морфолошке карактеристике кристала • припадајућу симетрију • параметре јединичне ћелије и просторну групу • непознату кристалну структуру • микроструктурне параметре • да трансформишу осе кристала, индексе рефлексија, исходиште јединичне ћелије и координате атома • да интерпретирају резултате, опишу и прикажу структуру • да користе различите кристалографске програме и кристалографске базе података.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Морфолошке карактеристике кристала. Симетријске карактеристике кристала. Просторне групе симетрије. Кристалохемијске карактеристике појединих структурних група. Идентификација минерала и других кристалних фаза. Једнофазни и вишефазни системи. Мерење интензитета и међупљосних растојања. Јединична ћелија. Одеређивање кристалографских параметара јединичне ћелије. Веза између кристалографских параметара и особина материјала..

Практична настава
Практичхе вежбе прате предавања. Предвиђена је израда једног семинарског рада.

Литература:
  1. Karanović Lj., Poleti, D., (2003) Rendgenska strukturna analiza, ZUNS, Београд
  2. Giacovazzo, C., Monaco, H.L., Viterbo, D., Scordari, F., Gilli, G., Zanotti, G., Catti, M., ), (1995) Fundamentals of Crystallography, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford.
  3. Liebau, F., Structural Chemistry of Silicates, Springer, 1988
  4. Massa, W., (2004) Crystal Structure Determination, Springer.
  5. Stout G. H., Jensen L. H., (1989) X-ray Structure Determination, a Practical Guide, Wiley, New York.
Метода извођења наставе:
Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -