Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Минералогија и парагенезе несиликата

Студијски програм:
Геологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Минералогија и парагенезе несиликата
Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Унапређење и проширење сазнања из истраживачке делатности, које је базирано на примени нестандардних метода испитивања и примени нових техника мерења
Исход предмета:
Стицање сазнања из истраживачке делатности и овладавање нестандардним методама испитивања рудних минерала
Садржај предмета:

Теоријска настава
Селекција и припрема узорака за оптичка и испитивања другим методама (испитивање инклузија). Мултиспектрално проучавање микроскопског лика рудних минерала у оптичкој минералогији. Морфологија кристала и међусобни односи на границама зрна различитих минерала. Замењивања. Издвајања. Ближњења. Појаве коломорфних структура и зона нарастања. Проучавање флуидних инклузија. Услови образовања руда и примена равнотеже фаза. Минералне парагенезе везане за магматске стене и жична лежишта. Минералне парагенезе везане за седиментне, вулканске и метаморфне стене и метеорите. Примена минералогије рудних минерала у технологији минерала.

Практична настава
Лабораторијске вежбе се изводе према приказаним наставним јединицама

Литература:
  1. Craig, J.R., Vaughan, D.J. – Ore microscopy and ore petrography – John Wiley and Sons, Inc, New York, 1981
  2. Pirard, E. 2004. Multispectral imaging of ore minerals in optical mineralogy – Mineral. Mag., v. 68(2), : 323-333
  3. S. S. Augustithis. 1995. Atlas of the Textural Patterns of Ore Minerals and Metallogenic Processes. New York: de Gruyter, 659pp
  4. научни радови са SCI листе
Метода извођења наставе:
Класична, уз видео подршку и демонстрирање карактеристичних појава и односа рудних минерала. Израда једног семинарског рада и презентација
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит30
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти