ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Металогенетске анализе и прогнозне карте минералних ресурса

Студијски програм:
Геологија (III семестар -DOS)
Назив предмета: Металогенетске анализе и прогнозне карте минералних ресурса
Предавачи:
проф. др Раде Јеленковић, проф. др Владимир Симић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања из области израде прогнозних и металогенетских карти у различизтим размерама.Упознавање са основним принципима и методама металогенетске анализе и врстама прогнозних карата минералних ресурса и методиком њихове израде.
Исход предмета:
Овладавање специфичним знањима из области примењене металогеније и прогнозне оцене минералних ресурса.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Значај и улога металогенетске анализе у прогнозној оцени минералних ресурса. Методика регионалне металогенетске анализе. Закономерности размештаја лежишта у простору и времену. Регионална металогенетска зоналност. Формациона анализа. Регионална геохемија, регионална геофизика и металогенетска анализа. Ерозиони ниво и оцена перспективности рудоносних подручја. Квантитативна оцена минералних ресурса. Принципи рејонирања и класификације рудоносних подручја. Металогенија геосинклинално-убраних области, платформи, области тектоно-магматске активизације, средишњих масива, дна мора и океана. Тектоника плоча и металогенија. Врсте прогнозних карата минералних ресурса. Подлоге прогнозних карата. Методика израде прогнозних карата минералних ресурса. Прогнозне карте минералних ресурса.

Практична настава
Израда семинарског рада из одабраних поглавља предмета

Литература:
  1. Јанковић С., 1994: Освајање ресурса чврстих минералних сировина. РГФ, Београд. 560.
  2. Кривцов И.А., 1989: Примењена металогенија. Недра. Москва, 287. стр.
  3. Кузњецов. А.В., 1988: Проблеми рудно-формационе анализе. Новосибирск, 229 стр.
  4. Радови са SCI листе везани за изабрану проблематику
Метода извођења наставе:
Предавања, консултације и студијски истраживачки рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти