ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Генетски модели лежишта металичних и неметаличних минералних сировина

Студијски програм:
Геологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Генетски модели лежишта металичних и неметаличних минералних сировина
Предавачи:
проф. др Раде Јеленковић, проф. др Владимир Симић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања из домена разраде генетских модела изабраних типова лежишта минералних сировина. Допринос се огледа у проширивању знања из области генезе лежишта минералних сировина.
Исход предмета:
Овладавање специфичним знањима из области генетског моделирања изабраних типова лежишта металичних и неметаличних минералних сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Генетски модели у истраживању лежишта минералних сировина. Методе израде генетских модела. Анализа генетских модела следећих типова лежишта: стратиформна и алпинотипна лежишта хрома и лежишта платинске групе елемената, лежишта гранофилних елемената, пегматитска лежишта RE, порфирска лежишта бакра и молибдена, стратиформна седиментна лежишта бакра и немагматогена лежишта олова и цинка, изабрани типови хидротермалних, седиментних и метаморфних лежишта урана, модели вулканогено-седиментних лежишта масивних сулфида, скарновска лежишта металичних минералних сировина, модели лежишта злата Бонанца типа и епитермалне минерализације злата и сребра типа канадских кордиљера, модели дисиминираних лежишта злата, лежишта злата у метаморфним стенама, модели изабраних типова лежишта елемената, кристала, минерала и стена.

Практична настава
Израда семинарског рада из одабраних поглавља предмета

Литература:
  1. Carr D., ed., 1994: Industrial minerals and rocks, 6th ed. Littleton, Colorado, 1196 pp.
  2. Roberts R.G. and Sheahan P.A., 1994: Ore Deposit Models. Geoscience. Canada, Reprint Series 3.
  3. Sheahan P.A., Cherry ME., 1993: Ore Deposit Models. Geoscience. Canada, Reprint Series 6.
  4. Радови са SCI листе везани за изабрану проблематику
Метода извођења наставе:
Предавања, консултације и студијски истраживачки рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти