Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Области примењене геофизике 2

Предавачи:
проф. др Весна Цветков, проф. др Ивана Васиљевић, проф. др Драгана Ђурић, др Снежана Игњатовић
Студијски програм:
Геологија(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је оспособљавање кандидата за примену геофизичких поступака приликом решавања специфичних проблема из области примењена геофизике, везаних за тему докторске дисертације.
Исход предмета:
Исход је стицање практичних и теоријских знања неопходних за развој и примену одговарајућих специфичних геофизичких поступака при решавању проблема из области примењена геофизике.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Избор специфичних геофизичких проблема, поступака и области примене, везаних за области којима се кандидати баве у дисертацијама. Тестирање и анализа могућности примене различитих геофизичких поступака за решавање специфичних проблема. Адаптација постојећих и развој нових поступака за решавање специфичних геофизичких проблема.

Практична настава
Студијски истраживачки рад је непосредно у функцији припреме за израду Докторске дисертације.

Литература:
  1. Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).
Метода извођења наставе:
Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -