Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Области теоријске геофизике 1

Предавачи:
проф. др Ивана Васиљевић, проф. др Весна Цветков, др Снежана Игњатовић, проф. др Драгана Ђурић
Студијски програм:
Геологија(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је оспособљавање кандидата за проучавање и проналажење теоријских решења геофизичких проблема.
Исход предмета:
Исход је савладавање поступака повезивања и корелације резултата теоријских истраживања са практичним проблемима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Постављање теоријских основа за решавање различитих проблема у геофизици. Геофизички синтетички модели. Поузданост, стабилност и грешка моделовања. Случајни процеси. Директно и инверзно моделовање. Проблеми регресије. Комплексна обрада сигнала. Филтрирање у геофизици. Успостављање функционалне везе између података различитих геофизичких истраживања. Решавање проблема из области теорије потенцијалних поља. Теоријске поставке геофизичких истраживања глобалних појава и процеса.

Практична настава
Студијски истраживачки рад обухвата самостално истраживање кандидата на задату тему.

Литература:
  1. Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).
Метода извођења наставе:
Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -