Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењерскогеолошко моделовање

Студијски програм:
Геотехника (III семестар -DOS)
Назив предмета: Инжењерскогеолошко моделовање
Предавачи:
проф. др Драгутин Јевремовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је оспособљавање кандидата за проучавање теоријских и практичних решења проблематике инжењерскогеолошких модела везано за тему докторске дисертације
Исход предмета:
Исход предмета је савладавање специфичних поступака анализа и корелација резултата теоријских и прaктичних истраживања са конкретним проблемима израде квантитативних модела својстава, стања и понашања стенске масе у склопу терена
Садржај предмета:

Теоријска настава
1.Увод, Теоријске основе; 2. Модел геолошке средине 3. Параметри и класификације 4. Принципи и методе израде модела 5. Методе анализе параметара, избор репрезентативних и меродавних параметара модела 6. Класификације и категоризације 7. Методе квантификације 8. Методе верификације модела 9. Методе процене позданости модела 10. Теорија грешака

Практична настава
Студијски истраживачки рад у договору с кандидатом

Литература:
  1. D.G. Price. Engineering Geology, Eds. M.de Freitas, Elsevier, ISBN 978-3-540-29249-4, 2009
  2. R.E. Goodman, Engineering Geology:Rock in engineering construction, Springer, ISBN 978-0-471-54424-1, 1993
Метода извођења наставе:
Мултимедијалне предавања, менторски рад са кандидатима
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава40
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти