Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Студијски научно-истраживачки рад 1

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -DOS)
Назив предмета: Студијски научно-истраживачки рад 1
Предавачи:
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ је примена стечених теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода за решавање конкретних проблема у оквиру израде Докторске дисертације.
Исход предмета:
Исход је оспособљавање студената за укључивање у научно-истраживачки рад, анализу и обраду добијених резултата истраживања, а у циљу израде Докторске дисертације.
Садржај предмета:

Практична настава
Научно-истраживачки рад је непосредно у функцији израде Докторске дисертације. У складу са темом Докторске дисертације, студент врши истраживања, обрађује и интерпретира резултате и презентује је их у одговарајућој форми, уз сталне консултације са ментором.

Литература:
Метода извођења наставе:
Самостални рад кандидата.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Семинари70
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти