Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Израда докторске дисертације 1 (ГТ)

Студијски програм:
Геотехника (V семестар -DOS)
Назив предмета: Израда докторске дисертације 1 (ГТ)
Предавачи:
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 15
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да кандидат савлада методологију, циљеве и очекиване разултате истраживања, на којима се заснива Докторска дисертација.
Исход предмета:
Исход је савладавање почетних фаза бављења научним радом у геотехници, односно планирања и израде научног пројекта и презентације пројекта
Садржај предмета:

Практична настава
Израда докторске дисерације обухвата концепт истраживања, предлог одговарајуће методологије истраживања, циљеве и очекиване резултате истраживања, списак литературе (уз препоруку да бар 50% литературе не буде старије од 10 година), као и научни значај и допринос теме истраживања у геотехници и науци уопште. Поред наведеног, израда садржи временски оквир истраживања и планиране резултате предложених истраживања. Израда дисертације се предаје у писаној форми, која одговара стандардима за научно истраживачки рад.

Литература:
Метода извођења наставе:
Самостални рад кандидата.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти