Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Израда рада за часопис са СЦИ листе

Студијски програм:
Геотехника (V семестар -DOS)
Назив предмета: Израда рада за часопис са СЦИ листе
Предавачи:
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 15
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да кандидат савлада методологију, анаизу и синтезу резултата истраживања а који су произашли из докторске дисертације и да их презентира научној јавности.
Исход предмета:
Исход предмета је оспособљавање докторанта за самостално публиковање научних резултата у међународном часопису са рецензијом
Садржај предмета:

Практична настава
Самостални рад кандидата на анализи и итерпретацији резултата истраживања током израде докторске дисертације

Литература:
Метода извођења наставе:
Самостални рад кандидата.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти