ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Дипломски рад (ГТ)

Студијски програм:
Геотехника (X семестар -DAS)
Назив предмета: Дипломски рад (ГТ)
Предавачи:
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 20
Услов: Положени сви испити на мастер академском студијском програму за Геотехнику
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад, кроз адекватан приказ резултата истраживања.
Исход предмета:
Успешна демонстрација практичних и теоријских знања стечена током студија и припремање студента за бављење научно-истраживачким радом.
Садржај предмета:

Практична настава
Дипломски рад предствља истраживачки рад студента у коме он примењује методологију истраживања у области геотехнике којом је овладао на основним и дипломским студијама. Након обављеног самосталном истраживачког рада, студент припрема пројекат дипломског рада у форми коју дефинише са ментором. У оквиру пројекта дипломског рада дефинише се временски рок израде. Током израде дипломског рада проверава се напредак у раду од стране ментора. Ментор пружа савете. У предвиђеном временском року студент предаје дипломски рад у одређеном броју примерака, после чега се дистрибуира члановима комисије и заказује јавна одбрана. Студент јавно презентира дипломски рад и одговара на питања комисије.

Литература:
Метода извођења наставе:
У зависности од одабране теме дипломског рада: кабинетске, теренске и лабораторијске.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
OZI_DR80
OZI_DR20

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти