ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Стручна пракса (ГТ)

Студијски програм:
Геотехника (X семестар -DAS)
Назив предмета: Стручна пракса (ГТ)
Предавачи:
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 2
Услов: -
Циљ предмета:
Оспособљавање студента за примену научно-стручних и стручно-апликативних знања у пракси
Исход предмета:
Овладавање потребним практичним знањима и вештинама да би се реализовали конкретни послови у области геотехнике
Садржај предмета:

Практична настава
Упознавање студента са техничким прописима и стандардима у области геотехнике: домаћих – СРПС и страних – Еурокод 7. Стручна пракса се реализује у одговарајућим научно истраживачким установама које имају акредитоване лабораторије и поседују одговарајуће домаће и међународне сертификате.

Литература:
Метода извођења наставе:
Посета и рад у одговарајућим научно-стручним установама, које поседују акредитоване лабораторије као и одређене домаће и стране сертификате из области геотехнике (Институт за Путеве, Саобраћајни Институт ЦИП, Институт за испитивање материјала Србије – ИМС и др.).
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
OZI_DR40

Предиспитне обавезе Поена
OPO_DR25
OPO_DR35
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти