ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Фундирање 2

Студијски програм:
Геотехника (X семестар -DAS)
Назив предмета: Фундирање 2
Предавачи:
проф. др Драгослав Ракић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Механика тла 2
Циљ предмета:
Стицање знања о специјалним начинима фундирања у сложеним геотехничким условима. Анализа интеракције темеља и тла.
Исход предмета:
Овладавање комплексним знањима за потребе фундирања у сложеним геотехничким условима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Слегање плитких темеља фундираних на глини; Слегање плитких темеља фундираних на песку; Анализа носивости плитких темеља применом Еврокод 7 стандарда; Носивост шипова на основу резултата теренских опита (СПТ и ЦПТ); Пробно оптерећење шипа; Анализа групе шипова; Слегање појединачног шипа и групе шипова; Анализа носивости шипова применом Еврокод 7 стандарда; Примена микрошипова у фундирању; Примена млазног ињектирања у фундирању; Заштита темељних јама; Гранична и дозвољена сила у анкерима. Анализа стабилности дијафрагме. Дијафрагме са анкерима; Побољшање темељног тла; Ојачање темеља; Санациони радови у фундирању; Геотехнички услови фундирања у заштити животне средине; Опажање понашања темељних конструкција.

Практична настава
Самосталне рачунске вежбе које обухватају израду задатака који прате програм предавања. Аудио–визуелне демонстрације фундирања објекта код нас и у свету у сложеним геотехничким условима.

Литература:
  1. С. Ћорић, 2008. Геостатички прорачуни, РГФ-Изградња, Београд., 460.
  2. Д. Миловић., М. Ђого, 2005. Грешке у фундирању, ФТН, Нови Сад.
  3. Bowles, J., 1996. Foundation anayzsis and design, McGrow-Hill.
  4. Das, B.M.,1984. Principles of foundation engineering, Brooks/Cole Engineering Division, Monterey
  5. Tomlinson, M.J., 1986. Foundation design and construction, The Pitman book, London
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио–визуелна презентација, консултације, вежбања, обилазак градилишта на коме се изводи фундирање објекта у сложеним геотехничким условима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит30
Усмени испит35

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
OPO_DR15
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти