ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Регионална инжењерска геологија

Студијски програм:
Геотехника (X семестар -DAS)
Назив предмета: Регионална инжењерска геологија
Предавачи:
проф. др Драгутин Јевремовић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 2
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са регионалним инжењерскогеолошким условима терена територије Републике Србије у циљу рационалног коришћења геолошке средине тј. за потребе просторног планирања и изградње објеката у области рударства, грађевинарства, водопривреде и др.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за сагледавање регионалних инжењерскогеолошких услова терена у циљу његовог рационалног коришћења.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод. Регионални чиниоци одређивања инжењерскогеолошких услова изградње објеката. 2. Орографске, хидролошке, хидрогеолошке, климатске и геотермалне провинције простора бивше Југославије. 3. Тектонска рејонизација простора бивше Југославије. 4. Геолошка грађа и тектоника Карпато-балканида. 5. Геолошка грађа и тектоника Моравида и Шумадида. 6. Геолошка грађа и тектоника Динарида и Панонског басена. 7. Основни чиниоци инжењерскогеолошке рејонизације територије Републике Србије. 8. Инжењерскогеолошки састав, својства и услови изградње објеката у теренима Панонске низије. 9. Инжењерскогеолошки састав, својства и услови изградње објеката у теренима обода Панонске низије и обода Доњедунавске низије. 10. Инжењерскогеолошки састав, својства и услови изградње објеката у теренима Унутрашњих Динарида и Карпато-балканида. 11. Инжењерскогеолошки састав, својства и услови изградње објеката у теренима Динарског карста 12. Инжењерскогеолошки састав, својства и услови изградње објеката у теренима Српско-македонског кристалина. 13. Инжењерскогеолошки састав, својства и услови изградње објеката у теренима котлина и карстних поља. 14. Инжењерскогеолошки састав, својства и услови изградње објеката у теренима изграђених од магматита. 15. Регионално распрострањење савремених геодинамичких процеса.

Литература:
  1. 1. Јањић, М.: Инжењерска геологија Југославаије, Рукопис предавања М. Јањића.
  2. 2. Јањић, М.: Инжењерскогеолошке одлике терена НР Србије, Завод за геолошка и геофизичка истраживања, Београд, 1962.
  3. 3. Божовић, Б. са сарадницима: Геологија Србије VIII-2 Инжењерска геологија, Универзитет у Београду, Завод за регионалну геологију и палеонтологију Рударско-геолошког факултетаа, Београд, 1978
Метода извођења наставе:
-
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит10

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти