ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика тла 2

Студијски програм:
Геотехника (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Механика тла 2
Предавачи:
проф. др Драгослав Ракић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: /
Циљ предмета:
Дефинисање основних физичко-механичких карактеристика тла. Коришћење параметара тла у бројним геотехничким анализама интеракције терена и објекта.
Исход предмета:
Коришћење стечених знања из механике тла за решавање различитих геотехничких проблема.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Специфичности испитивања у стационарној и мобилној лабораторији; Услови формирања лабораторије; Посебне методе одређивања фазног састава; Посебне методе одређивања гранулометријског састава; Филтерска правила; Специфичности дејства мраза на тло; Опити за одређивање погодности тла за израду доњег стоја саобраћајница (Прокторов и ЦБР опит); Хидраулика тла, дводимензионално струјање - теорија струјне мреже; Консолидација (IL, CRS, CC); Деформабилност у спреченим и неспречиним условима; Изотропна компресија и бубрење; Примена теорије консолидације у пракси; Смичућа чврстоћа тла у дренираним и недренираним условима; Методе одређивања параметара смичуће чврстоће тла (UU, CU, CD, DS, SS, кружно, резидуално). Графичка и статистичка обрада резултата испитивања; Систем квалитета, стандарди посебни услови испитивања; Опште о теренским опитима за одређивање параметара чврстоће и деформабилности.

Практична настава
Демонстративне и самосталне лабораторијске вежбе као и аудио-визуелне презентације. Обухватају израду осам задатака који прате програм предавања, као и две самосталне лабораторијске вежбе. Излазак на терен са посматрањем извођења теренских опита (СПТ, ЦПТ).

Литература:
  1. Максимовић, М., 2008: Механика тла, АГМ књига, стр. 585
  2. Обрадовић, Р., Најдановић, Н., 1999: Механика тла у инжењерској пракси, Рударски институт Београд, стр. 770
  3. Чаки, Л., 2007: Збирка задатака из механике тла, РГФ Београд
  4. Lambe,W., Whitman, R., 1969: Soil mechanics, John Wiley & Sons, pp. 553
  5. Head, K.H. 1982: „Manual of Soil Laboratory Testing, Volume 2“, Pentech Press, London.
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, посматрање теренских опита, провера знања тестирањем.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит30
Усмени испит35

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
OPO_DR15
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти