Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска настава - Инжењерска пракса

Студијски програм:
Геотехника (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Теренска настава - Инжењерска пракса
Предавачи:
проф. др Милош Марјановић, проф. др Биљана Аболмасов
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената на терену са геотехничким условима изградње појединих врста објеката.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за решавање геотехничких проблема при изградњи различитих објеката.
Садржај предмета:

Практична настава
Обилажење радилишта на територији Србије где се у текућој школској години изводе инжењерски радови у терену и практично упознавање студената са геотехничким условима извођења објеката: - геотехнички услови извођења темељних ископа, - геотехнички услови извођења усека и насипа саобраћајница, - геотехнички услови избијања тунела, - геотехнички услови изградње мостова, - геотехнички услови изградње брана, - геотехнички услови извођења цевовода, - геотехнички услови санације нестабилних терена, - геотехнички услови експлоатације чврстих минералних сировина и др. За све време извођења теренске наставе студенти воде теренски дневник кога наставник свакодневно оверава.

Литература:
  1. Аболмасов Б., Ђурић У. Практикум из Инжењерске геологије-Инжењерска геодинамика, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013.
Метода извођења наставе:
Метода излагања и метода израде елабората
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 5 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава80
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти