Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска настава из инжењерске геологије (ГТ)

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Теренска настава из инжењерске геологије (ГТ)
Предавачи:
проф. др Милош Марјановић, Јелка Крушић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: У току слушања предмета Инжењерска геодинамика
Циљ предмета:
Самосталан рад студената на терену кроз упознавање са теренским методама инжењерскогеолошких истраживања
Исход предмета:
Оспособљавање студената за примену метода инжењерскогеолошких истраживања у инжењерској пракси.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава се обавља у склопу предмета методе инжењерскогеолошких истраживања, принципи инжењерске геологије и инжењерска геодинамика

Практична настава
Упознавање студената са основним принципима и методама инжењерскогеолошког картирања и врстама инжењерскогеолошких карата, - опрема инжењерскогеолошких карата (легенда, пресеци, стуб и тумач), - израда и садржај геолошког, инжењерскогеолошког и геотехничког пресека терена, - израда инжењерскогеолошке карте подобности терена за урбанизацију Сремчице у размери 1:5000. Упознавање студената са основним принципима и методама инжењерскогеолошког картирања нестабилних подручја; Обрада података постојећих инжењерскогеолошких истраживања; Самостална израда инжењерскогеолошке карте и пресека клизишта на основу теренских записника; Израда теренског дневника и пратећих прилога. За извођење вежбања предвиђене су три показна локалитета у близини Београда-три активна клизишта: Винча (десна обала Дунава), Умка (десна обала Саве) и Карабурма-Партизански пут (десна обала Дунава); клизиште са елементима тецишта - Миријево. Картирање нестабилних косина у чврстим стенским масама-одроњавање; Картирање локалитета Летња позорница у Београду; израда развијеног пресека косине,израда попречних пресека, анализа стабилности картираних потенцијално нестабилних блокова на основу измерених структурних елемената

Литература:
  1. Аболмасов Б., Ђурић У. Практикум из Инжењерске геологије-Инжењерска геодинамика, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013.
Метода извођења наставе:
Извођење практичне наставе у теренским условима
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава80
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти