Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Детерминација палеострес тензора

Студијски програм:
Геологија (III семестар -DOS)
Геотехника (I семестар -DOS)
Назив предмета: Детерминација палеострес тензора
Предавачи:
проф. др Бранислав Тривић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Усвајање савременог метода статистичке обраде и анализе дисјунктиних структурних облика. Упознавање математичко-статистичког поступка и геолошког смисла добијених резултата.
Исход предмета:
По завршеном курсу и добијању позитивне оцене студент ће бити оспособљен да на терену прикупи податке о просторном положају и кинематици раседа, ресдених зона или зона смицања, затим о релативним временским односима интермитентних кретања по тим дисконтинуитетима, као и да те податке на адекватан начин интерпретира током кабинетских радова.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам палеостреса. Детерминација стрес тензора. Девијаторски део тензора. Директно теренско прикупљање података. Критеријуми за квалитетно и поуздано прикупљање података. Поступци индиректног прикупљања података. Статистика у структурној геологији. Стандарни методи – предности и недостаци. Андерсонов метод. Хипотеза Wallace-Bott. Метод правилних диедара (right dihedra metod). Математички основ за детерминацију стрес тензора. Претпоставке за стрес инверзију. Директан поступак. Итеративни поступак. Угао између реалних и теоријских трагова кретања. Утврђивање палеостреса и интерпретација добијених података. Примери.

Практична настава
Припрема за теренске послове. Прикупљање података. Обрада и анализа података. Упознавање са радом у специјализованим софтверим за обраду података My Fault, Tectonics FP. Анализа и интерпретација структурних података прикупљених за потребе израде докторке тезе.

Литература:
  1. Angelier, J. 1994:Fault slip analysis and palaeostress reconstruction (Ch. 4). Pergamon Press, Oxford, 53-100, UK.
  2. Analysis of Geological Structures; N. J. Price, J. W. Cosgrove, Cambridge University Press, 1991.
  3. Ramsay Ј. G., Huber., 1986-2000: The Techniques of Modern Structural Geology, Vol 1,2&3. Academic Press Limited. London.
Метода извођења наставе:
Предавања, прикупљању и класификација података на терену, кабинетски рад на систематизацији података, семинарски радови...
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти