Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Тектоника-одабрана поглавља

Студијски програм:
Геологија (I семестар -DOS)
Геотехника (I семестар -DOS)
Назив предмета: Тектоника-одабрана поглавља
Предавачи:
проф. др Маринко Тољић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са природом и пореклом глобалних тектонских система и њиховим спечифичним структурно-формационим садржајима, еволуцијом тектонских система у ширем окружењу и утицајима глобалних тектонских процеса на развој тектонских садржаја на просторима Србије.
Исход предмета:
Стицање теоријских знања о глобалним тектонским процесима и њиховим утицајима на тектонску еволуцију подручја Европе.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Европска литосфера: својства и кинематски и динамички модели . Савремени тектонски процеси у окружењу. Геодинамика медитеранског подручја. Улога субдукционе динамике на регионална кретања сегмената литосфере. Субдукција и развој басенских домена. Модели континенталне колизије. Офиолити и офиолитски меланж - тектонски значај. Тектонска контрола магматогено-метаморфних процеса. Континентални рифтни системи: еволуција, структуре, тектоника. Ексхумациони процеси и њихов значај у тектонском моделовању.

Практична настава
Анализа практичних проблема који кореспондирају са темом докторске дисертације, дискусија о значају податак и инкорпорирање резултата истраживања у тектонске моделе.

Литература:
  1. Moores, E. & Twiss, R., 1999. Tectonics. W.H. Freeman & Co.
  2. Pluijm, B. and Marshak, S., 2004. Earth Structure: An Introduction to Structural Geology and Tectonics. WW Norton & Company.
  3. Lallemand, S. and Funiciello, F., (Editors), 2009. Subduction Zone: Geodynamics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
  4. Geer, D. G. and Stephenson, A., 2006. European Lithosphere Dynamics. Geological Society Memoir No. 32. The Geological Society London.
  5. Park, R.G., 1988. Geological Structures and Moving Plates, Blackie Academic & Professional, Glasgow.
Метода извођења наставе:
Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и обрада и презентација одабраних тема, консултације и дискусије о практичним проблемима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти