Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Квалитативно-квантитативна геолошка анализа дигиталних снимака

Студијски програм:
Геологија (I семестар -DOS)
Геотехника (III семестар -DOS)
Назив предмета: Квалитативно-квантитативна геолошка анализа дигиталних снимака
Предавачи:
проф. др Бранислав Тривић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: даљинска детекција
Циљ предмета:
Циљ курса је овладавање поступцима и методама дигиталне анализе сателитских снимака, поступцима анализе и интерпретације података процесираних снимака и примене у геолошким истраживањима.
Исход предмета:
По завршеном курсу и добијању позитивне оцене студент ће бити оспособљен да рачунарски обради сателитске снимке и интерпретира добијене резултате.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Сензори и снимци у даљинској детекцији. Сателитски снимак. TNT-mips програм за обраду сателитских снимака. Радиометријска и геометријска грешка. Геометријска грешка - геокодирани и негеокодирани сателитски снимци. Поступци побољшања квалитета снимка. Спектрална побољшања квалитета сателитског снимка - редукција података. Поступци класификације сателитских снимака. Синтеза и интерпретација резултата. Израда специјалистичких геолошких карата на бази процесираног сателитског снимка.

Практична настава
Упознавање са програмским пакетом TNTmips. Манипулација са растерским форматима. Геореференцирање. Побољшање квалитета снимцима-enhancement. Анализа дигиталних снимака. Хиперспектрални алати. Класификација. Начини приказа резултата и апликација у ГИС-у. Студентски пројекат (семинарски рад) везан за област истраживања у докторкој тези.

Литература:
  1. Drury S., 2001: Image Interpretation in Geology. Nelson Thornes Ltd, United Kingdom.
  2. Myler C. H., Weeks A., 1993: Image Processing Algorithms. Prentice-Hall International Ldt, London.
  3. Р. Павловић, Т. Чупковић, М. Марковић, 2004: Даљинска детекција. Завод за уџбенике, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања, показне вежбе, самосталне вежбе...
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти