Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Квартарне наслаге Србије-одабрана поглавља

Студијски програм:
Геологија (I семестар -DOS)
Геотехника (I семестар -DOS)
Назив предмета: Квартарне наслаге Србије-одабрана поглавља
Предавачи:
проф. др Драженко Ненадић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање са различитим генетским типовима квартарних творевина на подручју Србије.
Исход предмета:
Јасно дефинисање литолошко-палеонтолошких карактеристика сваке генетске категорије квартaрних наслага и могућност њихове корелације са околним просторима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Палеонтолошка обележја квартарне периоде на подручју Србије. Методе истраживања квартарних творевина. Типови квартарних наслага. Утицај климатских фактора, физичко-географских услова и тектонских покрета на разноликост квартарних творевна на подручју Србије. Квартарне творевине Србије и околних простора (глацијалне, речне, еолске, пећинске...). Доња граница квартара на простору Србије и однос према старијим творевинама. Квартарне наслаге Панонске и перипанонске области. Могућности и проблеми корелације квартарних творевина на подручју панонске области и речних долинских система средишње и јужне Србије.

Литература:
  1. GALE. J. S. & HOARE G. P., 1991: Quaternary sediment.- Halsted Press, an Imprint of John Wiley & Sons, Inc. 1-323, New York, Toronto
  2. НЕНАДИЋ Д. И БОГИЋЕВИЋ К., 2010: Геологија квартара – Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-270, Београд.
  3. РАКИЋ М., 1976: Генеза и стратиграфија квартарних седимената у сливу Јужне и Западне Мораве (са краћим освртом на прилике у Дакијском и Панонском басену).– Расправе Завода за геол. и геоф. истр., 18, 49–67, Београд.
  4. РАКИЋ, М., СИМОНОВИЋ, С. & СТЕЈИЋ, П. (1998): Седиментациони циклуси у плиоцену и квартару ЈИ делова Панонског басена са освртом на проблем доње границе плеистоцена. XИИИ Конгрес геолога Југославије, Регионална геологија, стратиграфија и палеонтологија 2,
  5. NENADIĆ, D., GAUDENYI, T., BOGIĆEVIĆ K. & GULAN, Z. 2011: The lower boundary of Quaternary in the area of the southeastern Srem (north Serbia).- Bulletin of the Natural History Museum, 4:23-36, Beograd.
Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти