Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Камен у грађевинским конструкцијама

Студијски програм:
Геологија (I семестар -DOS)
Геотехника (I семестар -DOS)
Назив предмета: Камен у грађевинским конструкцијама
Предавачи:
проф. др Весна Матовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: нема
Циљ предмета:
Стицање знања о квалитету камена и каменог агрегата, о облицима и начинима примене камена у грађевинским конструкцијама, нискоградњи и високоградњи и примени камена за производњу грађевинских материјала бетона, цемента, креча, термоизолационих материјала и др.
Исход предмета:
Стечена знања омогућавају потребну компетентност за област: производње и примене камена у грађевинским конструкцијама; за истраживања у области методологије испитивања квалитетa техничког и архитетктонско-грађевинског камена. Развијање специфичних компетенција за руковођење и/или учешће у апликативним истраживањима оријентисаним на проблеме примене камена у грађевинарству и архитектури.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Примена камена кроз историју; савремени облици примене камена; својства камена битна за одредбу квалитета и могућност производње различитих камених производа од агрегата до монолита; облици примене камена у грађевинарству, архитектури и различитим индустријским гранама: камен у путоградњи, хидроградњи; архитектонско-грађевински камен; камен као сировина за производњу креча и цемента, термоизолационих материјала (експандирани перлит, минерална вуна).

Практична настава
Вежбе прате класична предавања праћена аудио-визуелним методама, теренски облизак објеката, семинари-презентација и интерактивна дискусија наставне јединице.

Литература:
  1. Ненад Билбија и Весна Матовић, 2009: „Примењена петрографија – својства и примена камена“, Грађевинска књига, Београд, 418.
  2. K.R. Hoigard and M.J. Scheffler, 2007: Dimension Stone Use in Building, Construction, ASTM Stock Number: STP1499, 164p.
  3. S.Siegfried & R.Snethlage, 2011: Stone in architecture (4th edition). Springer, 545p.
  4. Smith, M. R. & Colhs, L., 2001. Aggregates: Sand, gravel and crushed rock aggregates for construction purposes. Geological Society, London, Engineering Geology Special Publications, 17; 339p.
  5. Smith, M. R. 1999. Stone: Building stone, rock fill and armourstone in constuction. Geological Society, London, Engineering Geology Special Publications, 16, 478p.
Метода извођења наставе:
Предавања праћена аудио-визуелним методама, теренски облизак објеката, семинари-презентација и интерактивна дискусија.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти