Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Минералогија глина

Студијски програм:
Геологија (III семестар -DOS)
Геотехника (I семестар -DOS)
Назив предмета: Минералогија глина
Предавачи:
доц. др Маја Милошевић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са новом науком – науком о глинама, уз обједињавање различитих аспеката у којима се минерали глина данас изучавају и примењују у различитим дисциплинама.
Исход предмета:
Стицање знања о основним минералошким карактеристикама минерала глина (подела, структурне особине, идентификација, квантитативно одређивање, генеза) уз посебан осврт на широку могућност примене у различитим дисциплинама и свакодневном животу.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Наука о глинама, нова наука, историјски развој. Увод, дефиниција, опште карактеристике минерала глина. Минерали глина – подела, структурне и минералошке карактеристике. Идентификација и квантитативно одређивање минерала глина. Генеза минерала глина. Синтетички минерали глина и пречишћавање природних глина. Механичке карактеристике минерала глина. Кисела активација глина. Термички модификовани минерали глина. Минерали глина и порекло живота. Глине, микроорганизми и биоминерализација. Глине и индустријска примена. Глине, животна средина и здравље. Минерали глина и контрола загађености. Глине и менаџмент нуклеарног отпада. Глине и пестициди.

Практична настава
У оквиру практичне наставе студенти самостално испитују узорке глина, врше идентификацију и на основу добијених резултата доносе закључке које презентују и бране у семинарском раду.

Литература:
  1. Bergaya F., Theng B.K.G., Lagaly : Handbook of Clay Science, 1, Elsveir 2006, 1230 p.
  2. Parker A., Rae J.E.: Environmental Interactions of clays, Springer 1998, 271 p.
  3. Beutelspacher,H., Van der Marel H.W.: Atlas of Electron Microscopy of Clay Minerals and their Admixtures, Elsevier 1968.
  4. Van der Marel H.W,Beutelspacher,H.: Atlas of Infrared Spectroscopy of Clay Minerals and their Admixtures, Elsevier 1976.
Метода извођења наставе:
Класична предавања, практичан рад на вежбама, израда и одбрана семинарског рада
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти