Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска настава из геофизике 2

Предавачи:
проф. др Ивана Васиљевић, дипл. инж. Бранислав Сретковић
Студијски програм:
Геофизика(X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је савладавање технологије припреме прикупљених теренских података за даље извођење геофизичких истраживања, што претпоставља обраду и интерпретацију.
Исход предмета:
Исход предмета је тај да студент буде у стању да самостално обави геофизичка мерења и да разуме прикупљене податке на терену, изврши њихову класификацију и примени их за даље коришћење. У појединим случајевима они могу да му послуже за израду Мастер рада.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Припрема за теренски рад. Организовање геофизичких и мешевитих теренских екипа при комплексним истраживањима. Теренски рад у отежаним условима. Лабораторијска мерења. Повезивање података теренских и лабораторијских мерења. Обрада података у кабинету. Израда карата и профила. Геолошко-геофизичка интерпретација. Израда елабората.

Практична настава
Рад на терену у складу са правилима презентованим у оквиру предавања. Коришћење свих расположивих програма за обраду и интерпретацију. Израда елабората.

Литература:
  1. Мирослав Старчевић, Александар Ђорђевић; 1998. Основе геофизике II (гравиметријске методе, геомагнетске методе), Универзитет у Београду, Београд.
  2. Шандор Слимак; 1996. Инжењерска геофизика, РГФ, Београд.
  3. Ј.Ј.Јakosky:1960. Геофизичка истраживања, Научна књига, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Практична настава се изводи у лабораторијама и на терену и прати предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава35
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -